Narodna banka Srbije je u okviru implementacije platnog sistema za instant plaćanja omogućila bankama da klijentima ponude novu uslugu – servis „Prenesi“.

 

 

Ovaj servis omogućava da  se brzo izvrše instant prenos novca svakog dana u godini, u bilo koje doba dana poznavanjem samo broja mobilnog telefona koji je primalac plaćanja registrovao za ovu uslugu. Registraciju broja mobilnog telefona za uslugu i korišćenje ovog servisa za prenos novca banke će omogućiti korisnicima putem postojećih aplikacija mobilnog bankarstva.

Primaocu koji je registrovan za uslugu „Prenesi” drugi korisnici će prenositi novac na račun bez upisivanja ili pamćenja broja računa primaoca, već će uneti samo njegov broj mobilnog telefona ili preuzeti taj broj iz liste kontakata na mobilnom telefonu.U ovom trenutku, Narodna banka Srbije intenzivno testira ovu uslugu i kod drugih banaka, tako da će u narednom periodu i one ponuditi građanima uslugu „Prenesi”.

Za sada je jedna banka uvrstila ovu opciju u ponudu, a  Narodna banka Srbije intenzivno testira ovu uslugu i kod drugih banaka, tako da će u narednom periodu i one ponuditi građanima uslugu „Prenesi”.

Izvor: novosti