Vlada Republike Srbije je usvojila predložene izmene i dopune Uredbe o energetski ugroženom kupcu, koje će proširiti pristup većem broju građana popustima na električnu energiju, gas ili grejanje. Penzioneri čije penzije ne prelaze 21.766,26 dinara i koji imaju ugovor o snabdevanju električnom energijom na svoje ime, sada će imati pravo na dodatno umanjenje računa za 1.000 dinara tokom grejne sezone.

Utičnica Struja

Foto: Pixabay

Osim toga, izmenama Uredbe će se omogućiti i domaćinstvima čiji članovi ostvaruju pravo na uvećanu novčanu pomoć da ostvare pravo na umanjenje računa. Takođe, postoji opcija da se pravo na umanjenje računa dodeljuje automatski, bez potrebe da se građani prijavljuju.

Pored prepoznavanja novih posebno osetljivih grupa domaćinstava, izmene Uredbe će omogućiti da se postupak dobijanja statusa energetski ugroženog kupca sprovodi automatski putem razmene podataka između relevantnih institucija i snabdevača energijom. Ovim se znatno povećava broj domaćinstava koja će imati koristi od ovih olakšica. Važno je napomenuti da je Vlada Srbije u decembru 2022. godine donela novu Uredbu o energetski ugroženom kupcu, koja je unapredila kriterijume za dodelu ovog statusa kako bi omogućila većem broju domaćinstava da ostvare pravo na umanjenje računa za električnu energiju, gas ili daljinsko grejanje. Zahvaljujući ovoj uredbi, građanima čiji prihodi ne dozvoljavaju dovoljnu količinu energije za svakodnevne potrebe, omogućeno je smanjenje računa i do 50%, a do sada je oko 72.000 domaćinstava iskoristilo ovo pravo.