Droga Lekovi

Rezolucijom 42/112, iz 1987. godine, Generalna skupština UN-a proglasila je 26. jun Međunarodnim danom borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama kao izraz odlučnosti da ojača delovanje i saradnju u borbi protiv zloupotrebe i trgovine drogama.

Ilustracija/Pixabay

Ovaj dan obeležava se širom sveta u cilju mobilisanja pojedinaca i zajednice za aktivan odnos u suzbijanju problema zloupotrebe droga.

Cilj kampanje je da naglasi značaj adekvatnog informisanja za planiranje i sprovođenje aktivnosti usmerenih na smanjenje negativnog uticaja droga na zdravlje i bezbednost pojedinaca i društva, kao i za poboljšanje međunarodne saradnje na ovom polju.

Samo kroz zajedničke aktivnosti svih sektora i organizacija moguće je obezbediti integrisana rešenja u skladu sa međunarodnim konvencijama za kontrolu droga, zaštitu ljudiskih prava i Ciljeva održivog razvoja. To podrazumeva saradnju različitih sektora kao što su zdravstvo, policija, pravosudni organi, socijalna zaštita, prosveta, ali i drugi sektori i organizacije.

Detinjstvo i adolescencija su periodi značajnog razvoja i mogućnosti, ali i periodi kada su deca i adolescenti posebno osetljivi na rizična ponašanja, uključujući i upotrebu duvana, alkohola i droga. Većina mladih nikada neće koristiti droge, ali oni koji hoće su često pogođeni faktorima koji su van njihove kontrole kao što su siromaštvo, izloženost nasilju, nedostatak roditeljske brige i ljubavi i provođenje vremena sa vršnjacima koji se rizično ponašaju.

Posebno je važno razvijati i sprovoditi programe namenjene osetljivim grupama tj. mladima pod povećanim rizikom za korišćenje psihoaktivnih supstanci, a ne manje važno je i uključivanje roditelja u preventivne aktivnosti.