Narodna biblioteka „Veljko Dugošević“ iz Golupca raspisuje konkurs za izlaganje (za samostalne, autorske, kustoske i kolektivne izložbe i projekte) u Galeriji moderne umetnosti u 2024. godini.
FB-IMG-1697558493536
Foto: : Narodna biblioteka „Veljko Dugošević“ Golubac
Za konkurs je neophodno dostaviti:
opis projekta – koncepciju izložbe sa tehničkim opisom;
vizuelnu dokumentaciju (do 10 ilustracija projekta sa kojim se konkuriše);
profesionalnu biografiju (CV) sa kontakt e-mail adresom i brojem telefona.
Prijave treba dostaviti isključivo elektronskim putem na adresu  modernagalerijagolubac@gmail.com
Prijave će razmatrati Umetnički savet Galerije moderne umetnosti, koji je imenovan na period od 2023. do 2025. godine, u sastavu: Dragan Despot Đorđević – književnik; Bojan Veljković – master primenjeni umetnik; Miloš Đuran – doktorant primenjene umetnosti.
Svi učesnici će o rezultatima konkursa biti obavešteni imejlom, a rezultati će biti objavljeni i na sajtu biblioteke, Feksbuk stranici i posredstvom medija, a najkasnije do 20. decembra 2023. godine.
Pravo učešća imaju svi likovni i primenjeni umetnici.
Organizator obezbeđuje:
Katalog – flajer (a4 format, sa jednim ili dva savijanja, obostrani kolor);
Koktel na dan otvaranja;
Organizaciju – postavljanje radova, reklamu i marketing događaja, izradu plakata i pozivnica.
Autor izložbe donira jedno svoje delo za potrebe stalne izložbene postavke.
Slanjem prijave mejlom autor prihvata sve odredbe likovnog konkursa.
Kontakt za dodatne informacije: 060 / 678 70 70 (svakog radnog dana  u periodu od 10 do 13 časova).
Galerija moderne umetnosti, koja radi u sastavu Narodne biblioteke „Veljko Dugošević“ Golubac, osnovana je 2022. godine i jedan je od izlagačkih prostora u Srbiji koji se bavi afirmacijom, prezentacijom, produkcijom savremene vizuelne umetnosti.
Galerija moderne umetnosti, učestvujući u jednom predstavljanju savremenih umetničkih izraza nastoji da doprinese decentralizaciji kulture, ravnomernom regionalnom razvoju i da bude prepoznata kao mesto koje na profesionalan način omogućava predstavljanje umetničkih i kustoskih projekata, kao i producijski centar koji doprinosi razvoju savremene umetnosti i inovativnih umetničkih praksi, sa posebnim zadatkom osnaživanja lokalne likovne scene.
Fotografije : Narodna biblioteka „Veljko Dugošević“ Golubac