Agencija za upravljanje lukama (AUL) završila je izradu Studije razvoja mikrolokacija marina na Dunavu i Savi. Kako navode, reke Dunav, Sava, Tisa, kao i kanal Dunav-Tisa-Dunav ljubiteljima nautike pružaju mogućnost da spostvenim ili iznajmljenim plovilima obiđu Srbiju, a marine predstavljaju važne infrastrukturne projekte nautičkog turizma.

Foto: Pixabay

Tokom ove izrade detaljno su analizirani različiti parametri poput prirodnih uslova, navigacionih, kao i atraktivnost i kulturno-istorijske znamenitosti.
Studijom je određeno devet lokacija koje imaju potencijala za dalju razradu tehničkih rešenja, i to pet na Dunavu, dve na Savi i dve u gradu Beogradu.
– Među analiziranim lokacijama najpovoljnije mogućnosti za razvoj budućih marina pokazali su Golubac i Veliko Gradište na Dunavu, zbog neposredne blizine popularnih turističkih atrakcija, kao i Beograd, kao glavni grad i frekventna zona. Kada je reč o drugim lokacijama obuhvaćenim Studijom, u skladu sa potrebama tržišta, pristupiće se njihovom daljem razvoju – navode za eKapiju iz AUL.