Letnje računjanje vremena ove godine završava se 29. oktobra, tako da ćemo u noći između 28. i 29. oktobra, u 3 sata ujutro, naše časovnike pomeriti za jedan sat unazad, to jest na 2 sata.