Za sezonu 2023/2024. godine planirano je i ugovoreno ukupno 364.500 doza vakcine protiv gripa, od kojih 344.700 četvorovalentne (Influvac tetra) proizvođača Abbott Biologicals i 19.800 trovalentne vakcine (Torvaxflu) proizvođača Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”. Prema potpisanim ugovorima između Instituta za javno zdravlje Srbije i dobavljača, vakcine treba da se isporuče najkasnije do 2.10.2023. godine.

Vakcina

Foto: Unsplash

Vakcinacija će se sprovoditi nakon izvršene distribucije, na vakcinalnim punktovima u nadležnim domovima zdravlja.

U skladu sa Pravilnikom o programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti, sprovodi se obavezna imunizacija lica u posebnom riziku od teških formi i komplikacija gripa. To su sledeće kategorije:

1. trudnice;

2. lica starija od šest meseci života sa:

– hroničnim poremećajima plućnog sistema (uključujući astmu),

– hroničnim poremećajima kardiovaskularnog sistema (isključujući

hipertenziju),

– metaboličkim poremećajima (uključujući šećernu bolest, gojaznost sa BMI > 40),

– bubrežnom disfunkcijom,

– hemoglobinopatijom,

– hroničnim neurološkim poremećajima,

– malignim oboljenjima, bez obzira na trenutni terapijski status,

– imunosupresijom (uključujući lica sa HIV/AIDS, osobe sa funkcionalnom ili anatomskom asplenijom i dr),

– kod kojih je izvršeno presađivanje tkiva i organa/ili se pripremaju za presađivanje,

– i drugo;

3. lica starija od 65 godina;

4. članovi porodice bolesnika u povećanom riziku od komplikacija kod kojih je kontraindikovano davanje vakcine.

Prema epidemiološkim indikacijama vakcinacija se sprovodi kod:

– lica smeštenih i zaposlenih u gerontološkim centrima;

– dece, omladine i starih lica smeštenih u socijalno-zdravstvenim ustanovama i lica zaposlenih u tim ustanovama.

Pored toga, obavezna imunizacija protiv gripa sprovodi se i kod lica zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.

Imajući u vidu različitu efektivnost vakcine prema uzrasnim kategorijama, potrebno je napomenuti da se kod vakcinisanih osoba i u slučaju obolevanja razvija blaža klinička slika i sprečavaju moguće teže komplikacije. Kod navedenih kategorija stanovništva koje su u povećanom riziku, bolest može imati za posledicu i smrtni ishod zbog sekundarno nastalih komplikacija (najčešća je zapaljenja pluća).

Osim u slučaju potvrđene privremene ili trajne kontraindikacije, vakcinu je moguće aplikovati kod osoba starijih od navršenih šest meseci života kada je u pitanju četvorovalentna, odnosno 18 godina života kada je u pitanju navedena trovalentna vakcina, prema sažetku karakteristika leka.

Vakcina protiv gripa može se dati istovremeno sa vakcinom protiv COVID-19 ili vakcinom protiv oboljenja izazvanih Streptokokusom pneumonije za lica u posebnom riziku, pri čemu se vakcine daju u različite ekstremitete.

Vakcina protiv gripa je najefektivniji i najbezbedniji vid individualne i kolektivne zaštite od gripa.

Izvor: Batut