U skladu sa Odlukom o javnoj raspravi Opštinsko veće Opštine Žabari OBAVEŠTAVA JAVNOST DA SPROVODI JAVNU RASPRAVU o Nacrtu Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Žabari.

Kako saglasno članu 2 navedene Odluke ova javna rasprava podrazumeva:

1) pribavljanje predloga, sugestija i mišljenja građana i ostalih učesnika u javnoj raspravi u pisanoj ili elektronskoj formi i

2) organizovanje najmanje jednog otvorenog sastanka predstavnika nadležnih organa Opštine, odnosno javnih službi sa zainteresovanim građanima predstavnicima udruženja građana i sredstava javnog obaveštavanja

OPŠTINSKO VEĆE POZIVA sve zainteresovane da se uključe u navedenu JAVNU RASPRAVU o Nacrtu Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) opštine Žabari koji treba da usvoji Skupština opštine Žabari.

Tokom javne rasprave, koja će trajati od 05.02.2022.godine do 24.02.2022.godine, građani, udruženja, stručne asocijacije, sindikati, mediji, političke stranke i svi zainteresovani mogu da podnesu predloge za izmene i dopune Nacrta LAP-a. Radna grupa će razmotriti sve pristigle predloge i sačiniti izveštaj o njima uz obrazloženje koji će biti objavljen na zvaničnom sajtu opštine Žabari uz tekst Nacrta LAP-a.