Fondacija SOS Dečija sela, u Srbiji je prisutna od 2004. godine, stvarajući porodice za decu u nevolji, pomažući im da izgrade stabilnu budućnostim, doprinoseći tako i razvoju zajednica u kojima žive. Podrška Fondacije deci, mladima i porodicama u riziku sprovodi se dugoročno, kroz SOS Dečije selo u Kraljevu, tri Centra za podršku porodici (u Beogradu, Obrenovcu i Nišu), i Centar „Jaki mladi“, saopšteno je iz Fondacije povodom jubileja.

“U SOS Dečijem selu Kraljevo u proteklih 15 godina dom je našlo 160 dece iz cele Srbije. U 15 porodičnih kuća, sa svojim SOS roditeljima danas živi 69-ro dece i mladih bez roditeljskog staranja. Svakom detetu pristupa se individualno i pruža podrška do osamostaljivanja. U toku srednje škole i studiranja, mladi započinju pripremu za osamostaljivanje u „SOS Zajednici mladih“ koja predstavlja drugu fazu brige. U njoj se trenutno nalazi 25 mladih. I nakon osamostaljivanja Fondacija mladima pruža savetodavnu i, ukoliko je potrebno, finansijsku podršku, kao i podršku u zapošljavanju”, navedeno je u saopštenju.

Dodaju da e prevencija izdvajanja dece iz porodice izuzetno jvažan aspekt rada SOS Dečijih sela Srbija.

“Kroz Centre za podršku porodici i Centar „Jaki mladi“, od 2004. do danas podržali smo 1.596 dece i 3.062 mladih osoba širom Srbije. Centri za podršku porodici u Beogradu, Obrenovcu i Nišu pružaju savetodavnu, psiho-socijalnu i materijalnu podršku za 750 porodica. U svom radu neguju individualni pristup, zahvaljujući kojem roditelji dobijaju priliku da obezbede odgovarajuću brigu i osnovne uslove za život svoje dece. U Centrima za podršku porodici, roditelji, deca i zaposleni zajedničkim snagama rade na tome da porodica ostane zajedno, odnosno da se spreči razdvajanje dece od roditelja. Centar roditeljima pruža pomoć pri zapošljavanju, očuvanju zdravlja, učenju i obrazovanju, a neretko i materijalnu podršku. Na ovaj način porodica dobija snagu da sopstvenim kapacitetima prevaziđe probleme, izađe iz krize i obezbedi deci adekvatan nivo brige i staranja. U ostarivanju ovih ciljeva, Centri za podršku porodici imaju punu podršku ustanova socijalne zaštite, obrazovanja i lokalne samouprave, sa kojima tesno i uspešno sarađuju”, kažu iz Fondacije.

Sa druge strane Centar „Jaki mladi“ namenjen je mladima, uzrasta od 16 do 30 godina, koji su odrasli bez roditeljskog staranja, izašli iz sistema socijalne zaštite, kao i mladima u riziku. Osnovna uloga Centra je povećanje zapošljivosti mladih sa ciljem da se što brže i lakše osamostale i započnu život van sistema socijalne zaštite. Uz podršku pri zapošljavanju, mladima se pruža i individualno psiho-socijalno savetovanje što je od velikog je značaja s ozirom da se upravo kod njih neretko sreće nedostatak životnih veština i samopouzdanja.

Navodi se da je kroz programe hitne pomoći, u proteklih 10 godina Fondacija pomogla obnovu škola posle zemljotresa u Kraljevu, najugroženije porodice i lokalne zajednice posle velikih poplava, i desetine hiljada dece i porodica izbeglica u tranzitu kroz Srbiju. Organizovane su i različite obuke za profesionalce iz sistema socijalne zaštite i hranitelje, za podizanje stručnih znanja u oblasti brige o deci sa specifičnim potrebama (trauma, prava dece) i aktivan rad na promovisanju i zagovaranju prave dece i porodice u Srbiji.

“Rad SOS Dečijih sela Srbija ne bi bio moguć bez podrške donatora, kompanija i građana, saradnje sa institucijama uključenim u brigu o deci i lokalnim zajednicima. U proteklih 15 godina naša Organizacija je sa donatorima, Vladom i partnerima gradila odnos međusobnog poverenja i uvažavanja, zahvaljujuči kome nam donatori pružaju dugoročnu podršku, a mi se neprekidno trudimo da deci i mladima osiguramo dom pun ljubavi i visoke standarde dobrobiti i nege”, istakla je Vesna Mraković Jokanović, nacionalna direktorka Fondacije SOS Dečija sela Srbija.

Svi zainteresovani za rad Fondacije detaljnije informacije mogu pronaći na web sajtu: www.sos-decijasela.rs. Na istom mestu možete se informisati i o tome kako postati donator i podržati rad SOS Dečijeg sela Srbija.

Autor: SOS dečija sela