Novoosnovanim preduzetnicima, poljoprivrednim gazdinstvima, mikro i malim privrednim društvima starosti do dve godine, kao i svima koji imaju ideju za sopstveni biznis ili unapređenje dosadašnjeg poslovanja, od 24. oktobra, na raspolaganju su podsticajna sredstva u okviru „Programa promocije preduzetništva i samozapošljavanja“.

Kako je navedeno u saopštenju Privredne komore, novac će i u drugoj fazi sprovođenja Programa biti dostupan kroz kredite sa povoljnim kamatama kod partnerskih banaka, a predviđena su i bespovratna sredstva.

Program promocije preduzetništva i samozapošljavanja, koji je usvojila Vlada Srbije, predstavlja sveobuhvatnu podršku i snažan razvojni podsticaj privredi Srbije, dodaje se. Program sprovodi Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije i uz stručnu podršku Nemačke razvojne banke (KFW). Privrednoj komori Srbije, partneru u implementaciji Programa, poverena je realizacija stručno-edukativnih obuka i mentorsko vođenje i savetovanje aplikanata.

Program obuhvata sve ključne aspekte podrške neophodne za uspeh start ap projekata – petodnevnu obuku za izradu poslovno-investicionog plana, povoljne bankarske kredite kod komercijalnih banaka, partnera u projektu, garanciju za kredite banaka partnera, bespovratna sredstva (grant) korisnicima koji uspešno otplate kredit u iznosu do 20% ukupnog investicionog ulaganja koje se finansira u okviru Programa (maksimalan iznos bespovratnih sredstava 360.000,00 dinara) i mentorsko vođenje i savetovanje.

Povoljni bankarski krediti u maksimalnom iznosu do 3.600.000,00 dinara dodeljivaće se za finansiranje investicija (nabavku proizvodne opreme, mašina, postrojenja, sadnica, kupovinu ili adaptaciju poslovnog ili proizvodnog prostora) kao i za operativne troškove, uz povoljne uslove otplate i pogodnosti u vidu niže kamatne stope koja je fiksna u maksimalnom iznosu od 5,99% na godišnjem nivou.

Dodatna pogodnost za korisnike kredita je ta da kolateral može biti samo predmet finansiranja kao i da su maksimalni troškovi i naknade koje banka naplaćuje korisniku kredita do 1% od iznosa kredita.

Cilj ovog programa podrške, u kojem kao partnerske banke učestvuju Raiffeisen banka, UniCredit banka i Banka Poštanska štedionica, jeste da doprinese stvaranju stimulativnog ambijenta za početnike u poslovanju, unapređenju uslova poslovanja u sektoru MMSP i preduzetništva i otvaranju novih malih i srednjih preduzeća i preduzetničkih radnji, u skladu sa strategijom Vlade. navedeno je u saopštenju PKS.

Ukupno 417 aplikanata, učesnika Programa, uspešno je završilo prvu fazu i petodnevne stručno-edukativne radionice u 18 gradova širom Srbije, uz podršku trenera iz Privredne komore Srbije specifično sertifikovanih za rad sa početnicima u poslovanju. Detaljne informacije o Programu dostupne su na sajtu Ministarstva privrede, Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima i Fonda za razvoj Republike Srbije.

Autor: eKapija