Elektroprivreda Srbije raspisala je tender za izradu Glavnog rudarskog projekta otvaranja ležišta Kostolac Zapad.

kop

Foto: Pixabay

Ležište uglja Kostolački basen je u cilju boljeg iskorišćenja rezervi uglja, formalno podeljeno na istočni, centralni i zapadni deo. Trenutno, eksploatacija uglja se vrši u istočnom delu basena, na površinskom kopu Drmno, dok je u centralnom delu basena na površinskim kopovima Klenovnik i Ćirikovac eksploatacija uglja privedena kraju.

– S obzirom na činjenicu da na kopu Drmno nema dovoljnih eksploatacionih rezervi uglja koje bi podmirile sve potrebe za projektovani vek termoenergetskih objekata, kao i da su Elaboratom i Studijom izvodljivosti eksploatacije ležišta Zapadni Kostolac potvrđene eksploatacione rezerve uglja od oko 280.000.000 tona, to je potrebno otvoriti još jedan površinski kop u Kostolačkom ugljenom basenu – navodi se u tehničkoj specifikaciji posla.

U dokumentu se ističe da ugalj za Elektroprivredu Srbije predstavlja danas najvažniji energetski izvor sa gledišta pouzdanosti snabdevanja električnom energijom.

– Energetske potrebe Srbije uslovljavaju da EPS i ogranak TE-KO Kostolac svoje strateške i poslovne planove zasnivaju na izgradnji novog termokapaciteta, bloka B3 snage 350 MW, a time i na povećanju proizvodnje uglja na površinskom kopu Drmno sa sadašnjih 9 na 12 miliona tona uglja godišnje – stoji u dokumentu.

Podseća se da je trenutno kop Drmno jedini snabdevač ugljem svih termoelektrana u Kostolcu (blok A1 snage 100 i A2 snage 210 MW, kao i B1 i B2 snage 2×350 MW), i navodi da se od prvog kvartala 2024. godine očekuje se ulazak u rad i novog bloka B3 od 350 MW.

Osim toga, dodaje se, sa kopa Drmno je od 2008. godine isporučivan ugalj termoelektrani Morava iz Svilajnca, a od 2019. i za potrebe TENT Obrenovac, tako da je do maja 2022. ka njima isporučeno blizu 4.300.000 t uglja.

– S obzirom na potrošnju, procenjuje se da su raspoložive eksploatacione rezerve na kopu Drmno sada oko 180.000.000 tona uglja, pa se može zaključiti da ovaj kop raspolaže rezervama uglja za rad postojećih i novog bloka do 2038/2039. godine. Uzimajući to u obzir, kao i aktuelno produženje rada blokova Kostolac A, ali i dalje potrebe temoelektrane u Obrenovcu za ugljem iz Kostolačkog ugljenog basena koji je bolje kalorijske moći u odnosu na kolubarski, evidentno je da postojeće rezerve uglja sa kopa Drmno ne mogu da podmire sve te potrebe. Iz tog razloga nameće se potreba za otvaranjem novog površinskog kopa u okviru Kostolačkog ugljenog basena – objašnjava se u tehničkoj specifikaciji tendera.

Dodaje se i da su Kostolački blokovi na lokaciji B najsavremeniji u ekološkom pogledu u EPS-u, pa je tehnički opravdano obezbediti ugalj za njihov rad, uz potrebne revitalizacije u cilju produžetka veka njihovog trajanja.

– Sa otvaranjem novog ležišta mogao bi se produžiti vek trajanja termoblokova B1 i B2 uz revitalizaciju, kao i novog bloka B3, a sa isporukom na nivou od 3.000.000 tona uglja godišnje sa novog kopa Zapadni Kostolac, može se obezbediti ugalj sa kvalitetom većim od 8000 kJ/kg, čime bi se u znatnoj meri eliminisao najveći problem potrebnog kvaliteta i količine uglja za termoelektrane.

Kako se navodi, količine ekspolatacionih rezervi uglja sa budućeg kopa su i veće od potrebnih, pa je u projektu potrebno konturisati granice površinskog kopa u najpovoljnijoj zoni ležišta.
Potrebno je uraditi Glavni rudarski projekat otkopavanja ležišta Zapadni Kostolac, za snabdevanje ugljem postojećih blokova na lokaciji Drmno instalisane snage 3×350 MW, gde će se na osnovu rezultata urađene: „Studije izvodljivosti eksploatacije ležišta Zapadni Kostolac“, ekonomske opravdanosti i eksploatacionih rezervi, obraditi izgradnja, otvaranje i eksploatacija uglja kao glavne i šljunka kao prateće mineralne sirovine.

Osnovni cilj eksploatacije uglja i šljunka sa površinskog kopa Zapadni Kostolac je da se za potrebe termoelektrana obezbede dovoljne količine uglja, potrebnog kvaliteta i uz minimalne troškove eksploatacije.

Izgradnja površinskog kopa Zapadni Kostolac biće projektovana u dve faze.

Prva faza obuhvatila bi nabavku nedostajuće opreme uključujući i drobilično postrojenje, kao i vodeni transport uglja, rekom Velikom Moravom, ka termoelektrani u Obrenovcu.

Projektovani godišnji kapacitet iznosio bi 3.000.000 tona uglja uz dodatak i pripadajućih količina šljunka. Ugalj bi se plasirao za potrebe termoelektrana u Obrenovcu. Pre isporuke vršilo bi se drobljenje uglja na određenu granulaciju u samom kopu Zapadni Kostolac.

Druga faza obuhvatila bi postepeno uključivanje opreme sa kopa Drmno koja bi izlazila iz eksploatacije. Planirani prvi izlazak bagera iz proizvodnje sa PK Drmno je početkom 2033. godine (ili po potrebi tehnološki je moguće da završi sa otkopavanjem jalovine i ranije – početkom 2032. godine). Posle toga, svake naredne godine planirano je da iz rada izlazi po jedan BTO sistem.

Sa izlaskom osnovne opreme sa kopa Drmno treba predvideti preuzimanje njegove proizvodnje uz transport rovnog uglja iz ležišta Zapadni Kostolac transportnim trakama, ka postojećim objektima na drobilani Drmno (izdrobljeni ugalj bi se odlagao odnosno podizao sa tri deponijske linije koje su u radu), i odrediti početak proizvodnje uglja i godišnje proizvodnje.

Kako je navedeno, treba predvideti na godišnjem nivou 200.000 tona rovnog uglja za industriju i široku potrošnju.

Potrebno je, dodaje se, uzeti u obzir podatak da od 2032/2033. godine prvi vršni BTD sistem završava rad na otkrivci kopa Drmno, i od tada na kopu prestaju troškovi na eksproprijaciji zemljišta, kao i izrada bunara na linijama odvodnjavanja i to za period proizvodnje uglja do 2038/2039. godine. Iz tekućeg poslovanja PK „Drmno“ za navedeni period obezbediće se znatna finansijska sredstva za otkup zemljišta na ležištu Zapadni Kostolac.

U ovoj, drugoj fazi, pored količina uglja iz prve faze za snabdevanje termoelektrane u Obrenovcu, vršilo bi se i snabdevanje termoblokova na lokaciji „B“ u Kostolcu.

Tender je otvoren do 18. novembra, detaljnije OVDE.

Kako je u avgustu za Politiku izjavio Ivan Đukić, pomoćnik direktora za investicije u Direkciji za proizvodnju uglja, vrednost investicije otvaranja kopa, prema procenama iz studije, iznosi 400 mil EUR.

On je tada najavio i da puštanje u rad bloka B3 i njegovo priključenje na mrežu planirano naredne godine.