Iako su, usled vanrednog stanja, odložene pojedine obaveze prijave i plaćanja poreza, rok za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana ostaje 15. maj 2020, rečeno je za eKapiju iz Poreske uprave.

Foto: Pixabay

Fizička lica čiji ukupan neto dohodak u 2019. godini premašuje iznos od 2.729.304 dinara su u obavezi da podnesu godišnju poresku prijavu. U poreskoj prijavi se iskazuje ukupan neto dohodak ostvaren u 2019. godini i neoporeziv iznos, a razliku čini dohodak za oporezivanje.

Dohodak za oporezivanje dodatno se umanjuje za iznos propisanih ličnih odbitaka, a preostali iznos čini oporezivi dohodak na koji se primenjuju propisane stope poreza.

Kako su iz Poreske naveli, odredbama člana 92. Zakona o porezu na dohodak građana, propisano je da je obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana dužan da za ostvareni dohodak u godini za koju se vrši utvrđivanje poreza, podnese poresku prijavu sa tačnim podacima nadležnom poreskom organu po isteku te godine, a najkasnije do 15. maja naredne godine.

“Uredbom o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2, koja je objavljena u Službenom glasniku RS, broj 57/20 od 16.04.2020. godine, nije propisano pomeranje roka za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana”, kažu iz Poreske uprave.

Izvor: eKapija