Radno vreme u Centru za socijalni rad Požarevac za vreme vanrednog stanja iznosi 40 časova nedeljno i odvija se pet radnih dana u nedelji, od ponedeljka do petka

Rad se organizuje u dve smene u prostorijama sedišta Centra za socijalni rad u Požarevcu, ul. Moše Pijade 27, po 8 časova dnevno, sa minimalnim brojem izvršioca i kroz pripravnost i rad po pozivu, kao i kroz rad od kuće i to:

Od 07.00-19.30 časova u prostorijama Centra za socijalni rad Požarevac

Rad od kuće obavlja se radnim danima u trajanju od 8 časova dnevno, u skladu sa rešenjem o radu od kuće.

Posle 20.00 časova radnim danima, i za vreme vikenda i neradnim danima obavlja se samo rad kroz pripravnost i rad po pozivu policije (dežurstvo)

Za vreme trajanja vanrednog stanja obustavlja se rad u ovom Centru putem neposrednog kontakta sa korisnicima, de se dalji rad sa njima nastavlja putem pisane ili elektronske pošte ili telefonskim putem.

Obustavlja se prijem korisnika Centra za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, a radnici se raspoređuju u skladu sa Odlukom

Zaposlenima koji obavljaju pripravnost i rad po pozivu, odnosno neodložne intervencije radnim danima i za vreme vikenda kretanje van kućnog prostora i izlazak na ulice posle 20.00 časova, u vremenu od 20.00 -05.00 časova narednog dana, obavlja se po pozivu i uz asistenciju policije i u saglasnosti sa merama nadležnih organa.

U skladu sa zdravstvenim preporukama, a radi sprečavanja širenja bolesti, imajući u vidu cilj efikasnije zaštite zaštite svih građana, mole se građani da svoje zahteve i ostala pismena akta dostavljaju putem pošte, na adresu: Moše Pijade br.27,  nakon čega će u toku postupka biti pozvani telefonskim ili elektronskim putem.

Upravni akti po zahtevima stranaka u vidu rešenja, potvrda, uverenja i sl., podnosiocima zahteva biće dostavljani putem pošte, tj.na kućnu adresu.

Prijem pismena preko pošte i telefonskih poziva će obavljati i Kancelarija Centra za socijalni rad Požarevac, u Kostolcu i to u periodu od 09.00-14.00, a takođe bez neposrednog rada sa korisnicima

Telefoni i mail adrese dostupni građanima u periodu od 7.00-19.30 časova, radnim danima su: 012/223-681; 531-601; 531-602; faks: 012/224-630, tel. Kancelarije u Kostolcu 012/240-100,  e-mail: pozarevac.csr@minrzs.gov.rs i centarzasocijalniradpo@gmail.com