Kupovina

Potrošačke cene u septembru 2020. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 1,8 odsto, dok su u poređenju sa decembrom 2019. godine povećane u proseku za jedan odsto.

Pixabay

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u septembru 2020. godine, kako je saopštio Republički zavod za statistiku, u odnosu na avgust 2020. godine, u proseku su zabeležile pad od pola procenta.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u septembru 2020. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena je zabeležen u grupama Rekreacija i kultura oko 6,4 odsto, Hrana i bezalkoholna pića oko pola procenta, Odeća i obuća 0,3 odsto, Alkoholna pića i duvan i Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana za po 0,1 odsto.

Rast cena zabeležen je u grupi Komunikacije 0,9 odsto, kao i u grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva, Transport, Zdravstvo i Obrazovanje za po 0,1 odsto. Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Autor: Nova.rs