U ponedeljak, 12. oktobra u sali FEDRAS-a održana je treća sednica Skupštine opštine Malo Crniće.

RTV Biser

Na dnevnom redu bilo je 16 tačaka i to: Razmatranje izveštaja o radu Centra za kulturu Malo Crniće za 2019. godinu, Doma zdravlja Malo Crniće, Biblioteke „Srboljub Mitić“ Malo Crniće za 2019. godinu, osnovnih škola „Milisav Nikolić“ Boževac, „Đura Jakšić“ Toponica, „Moša Pijade“ Malo Crniće i „Draža Marković Rođa“ za 2019. godinu,

Na sednici donete su i odluke o dodeli Oktobarskih nagrada za 2020. godinu, odluka o izmeni Odluke o mesnim zajednicama opštine Malo Crniće, odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu, na teritoriji opštine Malo Crniće.

Doneta su i rešenja o imenovanju članova Lokalnog saveta roditelja, o razrešenju predsednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad Malo Crniće, rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad Malo Crniće, rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Centra za kulturu Malo Crniće kao i
rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za kulturu Malo Crniće.

Autor: RTV Biser