Turizam

Туризам представља чин путовања у циљу рекреације, као и прибављање услуга ради остваривања тог циља. Ова рубрика прати дешавања из света туризма, са сајмова који представљају највеће туристичке манифестације, као и локалних догађаја који имају за циљ промоцију туризма.