Branko Ružić, potpredsednik Socijalističke partije Srbije i ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, nenajavljeno je, za vreme praznika posetio Braničevski okrug i održao sastanak sa rukovodstvom Opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije u Malom Crniću.

Tema sastanka, koji je održan u prostorijama Opštinskog odbora Socijalističke partije Malom Crniću, dana 17. februara 2020. godine, sa početkom u 12 časova, je bila priprema za predstojeće izbore, ali i razvoj opštine Malo Crniće, projekti koji su spremni za realizaciju i potrebe građana u ovoj Opštini.

Malocrnićki socijalisti su apelovali kod svog potpredsednika, ali i ministra za lokalnu samoupravu, da ovo Ministarstvo na čijem se čelu nalazi, pomogne projekte od vitalnog interesa za građane opštine.

Razgovaralo se o projektima iz oblasti vodoprivrede, putne privrede, potreba u oblasti predškolskog uzrasta, kanalizacije i dr. Ružić je istakao da opština Malo Crniće nije dovoljno razvijena, ali da ima svoje razvojne šanse potencijale, koje država prepoznaje i pomaže preko svojih ministarstava, među kojima se nalazi i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Ovo Ministarstvo upravo je raspisalo javni poziv za dodelu sredstava za realizaciju projekta iz nadležnosti lokalne samouprave. Čine se napori da se postigne ravnomerniji razvoj malih sredina i podstakne kvalitetniji život građana.

Socijalisti su sa zadovoljstvom konstatovali da je susret visokih funkcionera sa građanima, kao ovaj današnji, najbolji način da se uoče vitalne potrebe, obostrano su se složili da ovakve posete ohrabruju građane u maloj sredini da imaju veru u bolju budućnost.