Извор/Фото: Википедија

У Србији се 11. април обележава као Дан заштите природе, са жељом да се укаже не само на значај очувања природе за опстанак живог света и квалитет животне средине и живљења људи, већ и значај управљања заштићеним подручјима.

Дан заштите природе установљен је 2009. године, а одабран је датум 11. април када је 1949. године први пут проглашен статус једног подручја као заштићеног природног добра – Споменика природе „Велика и Мала Рипаљка“ у општини Сокобања.