Izvor/Foto: muzejpozarevac

Narodni muzej Požarevac, osnovan je 1895. godine a njegove zbirke su smeštene u sedam objekata. U glavnoj zgradi muzeja (Voje Dulića 10) nalazi se arheološka postavka a zastupljeni su eksponati iz praistorijske, antičke i viminacijumske zbirke.

Među brojnim vrednim eksponatima posebno mesto svakako zauzimaju freske iz fresko oslikanih grobova iz Viminacijuma i grb Viminacijuma, ostava srebrnog nakita iz sela Bare, kao i predmeti izrađeni od svih vrsta metala (bronze, srebra, zlata, olova, gvožđa), stakla, kosti, staklene paste, gline, mermera. U zbirkama se nalaze kolekcije nakita, oružja (izrađenog od metala, kamena), alatki, posuđa (od stakla, metala, gline), fibula, žižaka i dr. U dvorištu iste zgrade je i lapidarijum u kome se nalaze skulpture, nadgrobne stele, sarkofazi, delovi arhitektonske plastike, stubovi i kapiteli.

Narodni muzej Požarevac pruža vam priliku da obiđete Krstinu kuću, šator Požarevačkog mira i Etno-Park-Tulba uz pomoć virtualne ture OVDE