Dogradnja objekta realizovana je preko Кabineta ministarke bez portfelja zadužene za demografiju i populacionu politiku, u okviru Programa za sufinasiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2018. godini, i učešća opštine Veliko Gradište.

Slavica Janković, dir. PU „Majski cvet“ i Dragan Milić, predsednik opštine Veliko Gradište, Foto: RTV „Biser“

Iznos odobrenih sredstava za sufinansiranje troškova mera populacione politike Кabineta iznosio je 26.364.450 dinara dok je lokalna samouprava učestvovala sa preko 9.610.000 dinara.

Dogradnja vrtića obuhvatila je izgradnju sportske hale za potrebe vrtića i još dva odeljenja sa pratećim poslovnim prostorom i mokrim čvorovima kao i dogradnju, opremanje i rekonstrukciju kuhinje. Ovim ulaganjima kapacitet objekta povećan je za boravak još 30 mališana.

RTV „Biser“

RTV „Biser“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako je za naš portal rekla direktorka ove ustanove Slavica Janković, u sklopu 500 kvadrata novog prostora nalaze se fiskulturna sala od 160 kvadrata, dve sobe za boravak dece (jedna za decu od 6 do 12 meseci, a druga za mešovitu grupu), nalaze se kancelarije, sanitarni čvor i holovi za prijem dece. Ovim proširenjem biće mesta za svu decu iz Velikog Gradišta, jer se kapacitet vrtića sa 420 povećao na 450 deteta, tako da nijedno dete neće biti neupisano u ovu predškolsku ustanovu.

RTV „Biser“

RTV „Biser“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proširenjem prostora, u PU „Majski cvet“ stvorili su se uslovi za otvaranjem 6 novih radnih mesta, pa će tako uskoro početi sa radom dve medicinske sestre, dva vaspitača, jedna servirka i jedna spremačica. Od septembra ove godine, biće zaposlen i diplomirani profesor fizičkog vaspitanja koji će raditi sa decom od godinu dana, kako bi od ranog uzrasta počeli da se bave nekim sportom.

RTV „Biser“

U sklopu ove predškolske ustanove, postoji i deset područnih vaspitnih grupa u selima Požeženo, Topolovnik, Makce, Desine, Kisiljevo, Zatonje, Majilovac, Kurjače, Sirakovo i Carevac. Sve grupe su opremljene savremenim didaktičkim sredstvima. Raznovrsnost programa i sadržaja je nešto na čemu se zasniva rad predškolske ustanove, pa tako pored obaveznih programa, ustanova pruža deci i mogućnost pohađanja posebnih specijalizovanih programa.

Prema rečima Dragana Milića, predsednika Opštine Veliko Gradište, u planu je otvaranje područnih vaspitnih grupa gde god se ukaže potreba, makar i za pet deteta.

 

Autor: RTV „Biser“