Zaključno sa danom 13.7.2020. godine, u ustanovama socijalne zaštite i domovima za smeštaj odraslih i starih, potvrđeno je prisustvo virusa COVID – 19 kod 15 korisnika i 32 zaposlena.

Foto: Pixabay

Prisustvo virusa COVID -19 potvrđeno je u:

– Gerontološkom centru Obrenovac;

– Gerontološkom centru Mladenovac;

– Gerontološkom centru u Mataruškoj Banji;

– Gerontološkom centru “Srem“ u Rumi;

– Gerontološkom centru u Kragujevcu;

– Gerontološkom centru Beograd, Domu Bežanijska kosa;

– Službi Pomoć u kući Gerontološkog centra Beograd;

– Domu za lica mentalno ometena u razvoju u Tutinu;

– Zavodu za smeštaj odraslih lica “Male pčelice“, Kragujevac;

– Domu za smeštaj odraslih lica Kulina;

– Centru za socijalni rad u Vranju;

– Centru za socijalni rad u Novom Pazaru;

– Centru za porodični smeštaj i usvojenje u Kragujevcu;

– Centru za porodični smeštaj i usvojenje u Ćupriji;

– Gradskom Centru za socijalni rad u Beogradu, Odeljenje Čukarica;

– Gradskom Centru za socijalni rad u Beogradu, Odeljenje Lazarevac;

– Gradskom Centru za socijalni rad u Beogradu, Odeljenje Zvezdara;

– Gradskom Centru za socijalni rad u Beogradu, Odeljenje Vračar;

– Gradskom Centru za socijalni rad u Beogradu, Odeljenje Barajevo;

– Organizaciji socijalne zaštite za pružanje usluge lični pratilac deteta H.O. “Dečje srce“, u Beogradu;

– Radnoj jedinici Sigurna kuća pri Centru za socijalni rad “Solidarnost“, Pančevo;

– Radnoj jedinici Stacionar pri Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine Zvečanska, Beograd;

– Domu za smeštaj odraslih i starijih “Terza Eta“, Priboj;

– Domu za smeštaj odraslih i starijih “Una Dom“, Beograd;

– Domu za smeštaj odraslih i starijih “Olga“, Kotež, Beograd.

Ukupan broj izlečenih korisnika ustanova socijalne zaštite iznosi 642, a broj izlečenih osoba koje su zaposlene u ustanovama socijalne zaštite iznosi 235.

Dom za smeštaj odraslih i starijih “Doživeti stotu“, Beograd, Dom za smeštaj odraslih i starijih “Stara pruga“, Umka i Dom za smeštaj odraslih i starijih “Radost“ u Negotinu, rešenjem o zabrani rada Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ne pružaju uslugu socijalne zaštite domskog smeštaja odraslih i starijih. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donelo je rešenje o zabrani rada Doma za smeštaj odraslih i starijih “Nada“, u Beogradu.

Korisnici u ustanovama socijalne zaštite za koje postoji procena da mogu biti potencijalni prenosioci virusa smešteni su u izolaciju, dok zaposleni u ustanovama socijalne zaštite, kod kojih postoji ovakva opasnost, ne dolaze na posao i nalaze se u kućnoj izolaciji.

Ukupan broj Ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač Republika Srbija i AP Vojvodina iznosi 74, sa kapacitetom od 14.512 korisnika. Od toga je: 57 Ustanova za odrasle i starije (9 Domskih odeljenja pri Centrima za socijalni rad, 23 Gerontoloških centara, 8 Domova za smeštaj odraslih i starih, 3 Ustanove za smeštaj osoba sa invaliditetom i 14 Ustanova za smeštaj osoba sa mentalnim i intelektualnim teškoćama) i 17 Domova za decu i mlade (10 Domova za decu i mlade bez roditeljskog staranja, 3 Zavoda za vaspitanje dece i omladine i 4 Ustanove za decu i mlade sa smetnjama u razvoju).

Ukupan broj privatnih pružalaca usluge socijalne zaštite domski smeštaj odraslih i starijih na teritoriji Republike Srbije iznosi 229, sa kapacitetom od 8.617 korisnika.

Izvor: minrzs.gov.rs