JKP „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac obaveštava potrošače da stanje vodomera mogu dostavljati na e-mail prijava.stanja@vodovod012.rs.

Prilikom dostavljanja stanja vodomera, potrošači u e-mail treba da upišu šifru potrošača (koja se nalazi u gornjem levom uglu računa) ili adresu sa imenom i prezimenom vlasnika vodomera.