Državna Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Vranjska Banja“ ponuđena je na prodaju po početnoj ceni od 870.304 evra, a pisane ponude zainteresovani za kupovinu mogu dostaviti do 28. jula, objavila je Republička direkcija za imovinu.

 

U ponuđenom kompleksu pored zgrade specijalne bolnice sa pomoćnim zgradama, nalazi se i zgrada ugostiteljstva „Kičer“, objavljeno je na sajtu Republičke direkcije za imovinu. U ponudi je i gotovo 4.000 kvadratnih metara zemljišta.

Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna lica, koja otkupe prodajnu dokumentaciju, uplate depozit i ispune ostale uslove oglasa.

Bolnica se prodaje u postojećem -„viđenom“ stanju, bez prava kupca na naknadne reklamacije.

Кupac se obavezuje i da preuzme, odnosno zasnuje radni odnos sa određenim brojem osoba zaposlenih u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Vranjska Banja“, a prema spisku koji je sastavni deo prodajne dokumentacije.

Izvor: b92