Svetski dan borbe protiv dečjeg rada

Deca koju gotovo svakodnevno viđamo kako na raskrsnicama peru šoferšajbne, prose na ulici  i prodaju robu na trotoaru – a da teže oblike zloupotreba dečijeg rada i ne pominjemo – ozbiljno kompromituju privrženost društva zaštiti i blagostanju dece.

Foto: Pixabay

U svetu i kod nas se 12. juna svake godine obeležava Svetski dan borbe protiv dečjeg rada. Svako ekonomsko iskorišćavanje i najgori oblici dečjeg rada predstavljaju ozbiljno ugrožavanje prava dece, ugrožavanje mentalnog i fizičkog zdravlja i utiču na kvalitet i svrhu detinjstva. Siromaštvo, socijalna isključenost, diskriminacija, pravna nevidljivost, život na margini, neadekvatne mere državnih organa i neprimenjivanje postojećih i usvajanje novih dokumenata dovodi do toga da se susrećemo sa fenomenom dečjeg rada. Ovaj fenomen je takođe u vrlo tesnoj vezi sa fenomenom dece uključene u život i/ili rad na ulici.

Ova posebno osetljiva kategorija dece pronašla je identifikaciju sa ulicom, kao mestom gde ostvaruju prve socijalne kontakte, gde mogu da dođu do određenih prihoda, ali i kao mesto gde mogu da dođu ili dovedu drugog u neku opasnost. Deca uključena u život i/ili rad ulicu vide kao izvor prihoda, kao mesto za druženje sa vršnjacima, ali ne i kao mesto gde su izloženi različitim rizicima i oblicima nasilja, zloupotrebe i iskorišćavanja.

Izvor: ehons.org/ombudsmanpv.org