ED Požarevac obaveštava korisnike o planskim isključenjima električne energije.

Foto: RTV Biser

Petrovac 12.06.2023. 07:30 15:00 Povremena isključenja za korisnike koji se napajaju iz sledećih trafo oblasti: TS Laolski put, TS Zabrđski put, TS Ranovac Bačevo, TS Manastirica 6, TS Ranovac Krsška reka i TS Ranovac Velika slana
Požarevac 12.06.2023. 08:00 11:00 deo od TS Stakloreklam prema depou Istorijskog arhiva
Golubac 12.06.2023. 09:00 12:00 Kudreš
Veliko Gradište 12.06.2023. 08:30 14:30 Đurakovo
Veliko Gradište 12.06.2023. 09:00 13:00 Topolovnik, Kumane i TS pečurkara Dule i TS Silver Lake
Požarevac 12.06.2023. 11:00 14:00 deo vikend naselja Margum
Golubac 12.06.2023. 12:30 14:30 deo Bikinja (trafo obast kula Bikinje)
Petrovac 13.06.2023. 07:30 15:00 Povremena isključenja za korisnike koji se napajaju iz sledećih trafo oblasti:TS Stamnička reka ludo polje, TS Mala Pretrža, TS Kladurovo Gršljana1 i TS Kladurovo Gršljana 2, TS Manastirica 13 i 15
Golubac 13.06.2023. 08:00 13:30 deo Golupca prema Projištu
U slučaju loših vremenskih uslova radovi mogu biti odloženi