Број друмских моторних возила регистрованих током 2019. године у Републици Србији већи је у односу на број регистрованих возила у претходној години. Пад је забележен код прикључних возила, саопштио је Републички завод за статистику.

Од домаћих произвођача моторних возила, наjбројнија маркa регистрованих путничких аутомобила je Застава. Најзаступљеније марке путничких аутомобила стране производње су Volkswagen, Opel, Fiat, Renault, Peugeot, Ford, Citroen и Audi.

Број први пут регистрованих путничких аутомобила у 2019. години у Републици Србији, у односу на претходну годину, већи је за 8,5%, теретних возила за 11,4%, мотоцикaлa за 6,6%, мопеда за 17,8%, радних возила за 3,3%. Код возила произведених ове године приметан је пад броја регистрованих мопеда за 12,9%, мотоцикала за 2,7% и прикључних возила за 8,9%.

На основу резултата је могуће закључити да су најзаступљенија теретна возила до 999 kg носивости, као и да највећи број ових возила користи дизел као погонско гориво.

Код путничких аутомобила новијег датума на друмовима доминирају возила величине мотора до 2000 cm3. Процентуално посматрано, већа је заступљеност возила са дизелом, као погонским горивом, од оних са бензином.

Укупан број саобраћајних незгода у 2019. години мањи је за 0,1% у односу на 2018. годину. Већи број саобраћајаних незгода забележен је у насељу и износи 75,2% у односу на укупан број саобраћајних незгода.

Број настрадалих лица у 2019. години је мањи за 2,2% у односу на 2018. годину.

Izvor: RZS