Rok za uplatu rate za prvi kvartal poreza na imovinu za fizička, pravna lica i preduzetnike je 17. februar.

novosti

Građani redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja uplate.