Na osnovu Ugovora o korišćenju sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave koji je zaključen između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Opštine Žabari, realizovan je projekat „Sanacija bujičnih potoka – obezbeđivanje proticajnog profila bujičnih potoka u opštini Žabari“.

Učešće Ministarstva iznosi 809.459 dinara, a opštine Žabari 1.000.000 dinara.

Ugovor o izvođenju radova je zaključen sa Javno komunalno preduzeće „Belosavac“, ul. Homoljska 62, 12320 Žagubica, vrednost radova 1.495.500 dinara bez PDV-a, 299.100 dinara PDV. Odnosno 1.794.600,00 dinara sa PDV-om,

U okviru projekta sanirani su bujični potoci na k.p.br. 6573 К.O. Žabari, potes Dude Jović, potok, dužine 133 metara, k.p.br. 2512/1 К.O. Porodin, potes Šajkovac, reka, dužine 479 metara, k.p.br. 13522 К.O. Porodin, potes Selo, kanal, dužine 458 metara.

Autor: RTV Biser, Izvor: zabari.org.rs