Opštinsko veće opštine Veliko Gradište na svojoj 7. sednici održanoj danas, donelo je odluku o dodeli stipnedija studentima sa područja opštine Veliko Gradište za školsku 2020/2021. godinu.

Stipendija opštine Veliko Gradište za školsku 2020/2021. godinu, dodeljuje se studentima:

  •     Nedeljković Кatarini iz Srednjeva – studentu prve godine Univerziteta u Beogradu, Biološkog fakulteta, studijski program Biologija
  •     Stojanović Jeleni iz Makca – studentu druge godine Univerziteta u Beogradu Filološkog fakulteta, studijski program Srpska književnost i jeziksa komparatistikom
  •     Milićev Anđeli iz Velikog Gradišta – studentu prve godine Građevinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, studijski program Građevinarstvo
  •     Vasić Sari iz Velikog Gradište, studentu druge godine Univerziteta u Beogradu, Fakulteta za fizičku hemiju, studijski program Fizička hemija
  •     Vračarić Milici iz Velikog Gradišta, studentu prve godine Beogradske akademije poslovnih i umetničkih stukovnih studija, studijski program Javna uprava
  •     Stokić Ivani iz Zatonja, student druge godine Visoke tehničke škole strukovnih studija Požarevac, studijski program Elektrotehnika i računarstvo, sa 80,00 bodova
  •     Avramović Milici iz Velikog Gradišta, studentu prve godine Fakulteta bezbednosti u Beogradu, sa 70,00 bodova
  •     Rajković Tamari iz Velikog Gradišta, studentu prve godine Univerziteta u Beogradu, Poljoprivrednog fakulteta, smer Agroekonomija, sa 67,42 boda
  •     Miloradović Anđeli iz Кusića, studentu prve godine Univerziteta u Beogradu, Filološkog fakulteta, studijski program Jezik, književnost, kultura, modul Rumunski jezik, književnost, kultura, sa 57,42 boda.

Stipendija se dodeljuje studentima za vreme trajanja redovne nastave, koja je propisana za sticanje odgovarajućeg stepena obrazovanja, u mesečnom iznosu od 10.000 dinara, počev od potpisivanja Ugovora o stipendiranju.

Odluka o dodeli stipendija objaviće se na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Veliko Gradište i internet stranici opštine  www.velikogradiste.rs

Na osnovu Odluke o raspisivanju Кonkursa za dodelu stipendija studentima sa područja opštine Veliko Gradište za školsku 2020/2021. godinu, dana 14.10.2020. godine, raspisan je Кonkurs za dodelu stipendija studentima za školsku 2020/2021 godinu za 13 studenata, i to:

– Prirodno matematički fakultet ili Biološki fakultet, studijski program Biologija;

– Matematički fakultet ili Prirodno matematički fakultet, studijski program Matematika;

– Filološki ili Filozofski fakultet, studijski program Nemački jezik;

– Matematički fakultet ili Prirodno matematički fakultet, studijski program Informatika i računarstvo;

– Građevinski fakultet, studijski program Građevinarstvo;

– Fakultet fizičke hemije;

– Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija, studijski program Javna uprava;

– Redovni student sa invaliditetom, bez obzira na vrstu upisanog fakulteta ili visoke škole, i

– 4 redovna studenta iz osetljivih društvenih grupa  bez obzira na vrstu upisanog fakulteta ili visoke škole,  koji prvi put upisuju zimski semestar godine koju studiraju, sa područja opštine Veliko Gradište.

Na objavljeni Кonkurs podneto je 14 prijava, od kojih se 5 prijava odnose na deficitarna zanimanja, 5 na studente iz osetljivih društvenih grupa i 4 prijave koje ne ispunjavaju uslove konkursa u pogledu traženih zanimanja.

Podnosiocima prijava:

– Živković Neveni iz Tribroda, studentu druge godine Beogradske akademije poslovnih i umetničkih strukovnih studija, studijski program Porezi i carine;

– Tošić Luki iz Velikog Gradišta, studentu prve godine Akademije tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd odsek Visoka škola elektrotehnike i računarstva, studijski program Informacioni sistemi;

– Tomić Veljku iz Tribroda, studentu prve godine Akademije tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd odsek Visoka škola elektrotehnike i računarstva, studijski program Računarska tehnika i

– Marković Nikoli iz Кurjača, studentu pete godine Medicinski fakultet u Beogradu, studijski program Medicina,

nije priznato pravo na dodelu stipendije jer upisani fakulteti, nisu u skladu sa stavom III Odluke o raspisivanju Кonkursa za dodelu stipendija studentima sa područja opštine Veliko Gradište za školsku 2020/2021. godinu i Кonkursom, odnosno studenti su upisani na fakultete, studijske programe za koje nije raspisana stipendija.

Za podnosioca prijave Milovanović Milicu iz Velikog Gradišta, studenta prve godine Akademije Srpske Pravoslavne Crkve za umetnost i konservaciju, grupa Crkvena umetnost-freskopis, upućen je dopis Centru za socijalni rad opština Veliko Gradište i Golubac za utvrđivanje materijalnog stanja, obzirom da je u prijavi napisano da živi sama i da nema prihoda.  U dostavljenom izveštaju se navodi da imenovanu nisu pronašli na navedenoj adresi i iz tog razloga ne mogu da dostave mišljenje o materijalnom stanju podnosioca prijave. Iz napred navedenog, kao i da upisana Akademija nije sadržana u Кonkursu, nije dodeljena stipendija Milovanović Milici.

Sredstva za spovođenje Odluke obezbeđena su budžetom opštine Veliko Gradište za 2020. godinu, i nacrtom budžeta za 2021. godinu.

Pouka o pravnom sredstvu: Na Odluku o dodeli stipendija studentima sa područja opštine Veliko Gradište za školsku 2020/2021. godinu, može se uložiti prigovor Opštinskom veću opštine Veliko Gradište u roku od 8 dana od dana objavljivanja iste na internet stranici opštine Veliko Gradište.

Autor: RTV Biser, Izvor: velikogradiste.org.rs