Opštinska uprava opštine Žabari obaveštava građane opštine Žabari da je predsednik Narodne skupštine Republike Srbije raspisao republički referendum radi potvrđivanja akta o promeni Ustava Republike Srbije koji će se održati dana 16. januara 2022. godine u periodu od 07:00 do 20:00 časova.

Foto: RTV Biser

Građani opštine Žabari mogu izvršiti uvid u birački spisak na dva načina i to:

U zgradi Opštinske uprave opštine Žabari kancelarija broj 10 i svakim radnim danom i subotom od 7:00-15:00 časova,

Elektronskim putem na zvaničnoj internet stanici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave https://upit.birackispisak.gov.rs/ unošenjem jedinstvenog matičnog broja.

Pravo na uvid u birački spisak ima svaki građanin u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak. Uvid se ostvaruje na osnovu zahteva birača.

Građani mogu organu za vođenje biračkog spiska podneti zahtev za donošenje Rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku sve do zaključenja biračkog spiska.

Ministarstvo nadležno za upravu Rešenjem zaključuje birački spisak 15 dana pre održavanja referenduma 31.12.2021. godine u 24:00 časa.

Nakon zaključenja biračkog spiska Ministarstvo vrši sve promene u biračkom spisku (upis, brisanje, izmene, dopune ili ispravke) na način i po postupku utvrđenim Zakonom. Po podnetom zahtevu Ministarstvo donosi rešenje odmah, a najkasnije u roku od 24 časa od prijema urednog zahteva do 12. januara 2022. godine u 24:00 časova.

Opštinska uprava koja ažurira birački spisak za područje jedinice lokalne samouprave obaveštava građane da mogu Opštinskoj upravi najkasnije pet dana pre zaključivanja biračkog spiska podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji, odnosno najkasnije 25.12.2021. godine. Uz zahtev birač podnosi dokaz o mestu boravišta u zemlji.

Birač koji ima boravište u inostranstvu i koji podnese zahtev za upis u birački spisak preko diplomatsko konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu najkasnije 25.12.2021 .godine, u birački spisak upisuje opštinska uprava na čijoj teritoriji birač ima prebivalište u zemlji.

Lica koja stiču punoletstvo do 16.01.2022.godine, mogu da izvrše proveru da li su upisani u birački spisak.

Izvor: Opština Žabari