Građani sa teritorije opštine Žabari glasaće na 37 biračkih mesta. U izbornoj trci nalazi se pet lista.

Vikipedija

Birališta: MZ Aleksandrovac, prostorija kafane, PTK „Jedinstvo“, Aleksandrovac, OŠ „Heroj Rosa Trifunović“, đačka kuhinja, Aleksandrovac, OŠ „Heroj Rosa Trifunović“, Aleksandrovac, Mesna kancelarija Brzohode, SUR „Brzohođanka“ (Pantina kafana), Brzohode, Dom kulture Viteževo, Kuća Dragiše Perića Viteževo, Kuća Vojislava Jonića Viteževo, OŠ „Heroj Rosa Trifunović“, učionica br.1 Vlaški Do, OŠ „Heroj Rosa Trifunović“, učionica br. 2, Vlaški Do, Dom kulture Vlaški Do, „Točka“ – Prodavnica u kući Slaviše Buričića, Vlaški Do, Autobuska stanica Žabari, Republička uprava javnih prihoda – Ekspozitura Žabari Žabari, Centar za socijalni rad, kancelarija br. 1, Žabari, Centar za socijalni rad, kancelarija br. 2, Žabari, Dom kulture Kočetin, Zdravstvena ambulanta Mirijevo, MZ „Mirijevo“ – Restoran, Mirijevo, OŠ „Heroj Rosa Trifunović“, učionica, Oreovica, Dom kulture Oreovica, OŠ „Heroj Rosa Trifunović“, Polatna, MZ „Gornja livadica“, Porodin, Kuća Dragice Jovanović, Porodin, OŠ „Dude Jović“ Porodin, Mesna kancelarija Porodin, Zdravstvena ambulanta Porodin, OŠ „Heroj Rosa Trifunović“, Svinjarevo, Dom kulture Sibnica, Kuća Mihajla Markovića Simićevo, OŠ „Dude Jović“, Simićevo, Dom kulture Simićevo, Kuća Rakice Janković (Vlaška mala), Simićevo, Dom kulture Tićevac, Dom kulture Četereže, Dom kulture Četereže.

Birališta se zatvaraju u 20 časova.

Autor: RTV „Biser“