Građani sa teritorije opštine Golubac glasaće na 30 biračkih mesta i biraće između dve izborne liste.

Vikipedija

Birališta: Opština Golubac, prostorije lokala, NU Golubac, Gimnazija Golubac, OŠ Golubac, Dom kulture Dobra, OŠ Dobra, OŠ Brnjica, Dom kulture Radoševac, Dom kulture Sladinac, OŠ Vojilovo, Dom kulture Žitkovica, Dom kulture Kudreš, Dom kuluture Snegotina, OŠ Maleševo, Dom kulture Dvorište, Dom kulture Krivača, OŠ Usije, MZ Vinci, Dom kulture Barič, Dom kulture Bikinje, OŠ Miljević, Dom kulture Miljević, Dom kulture Braničevo, OŠ Braničevo, Dom kulture Donja Kruševica, MZ Šuvajić, Dom kulture Mrčkovac, OŠ Klenje, Mesna kancelarija Klenje, Dom kulture Dušmanić.

Biračka mesta zatvaraju se u 20 časova.

Autor: RTV „Biser“