Ministarstvo za kulturu i medije Grada Hamburga, objavilo je konkurs za tromesečni rezidencijalni boravak internacionalnih umetnika u umetničkom rezidencijalnom centru WESTERWERK u Hamburgu, u toku 2021. godine.

WESTERWERK Hamburg je otvoreni umetnički centar u kome se permanentno odvijaju umetničke i muzičke manifestacije.

Ministarstvo kulture i medija obezbeđuje stan sa troškovima stanarine i prateće troškove u visini od 800 evra mesečno, troškove povratne karte, kao i jednokratni iznos od 500 evra za troškove organizacije završne izložbe/prezentacije.

Troškove zdravstvenog i ličnog osiguranja, kao i eventualne troškove pribavljanja vize, snose sami korisnici stipendije.

Detaljniji uslovi za dobijanje stipendije i boravka u rezidencijalnom umetničkom centru WESTERWERK u Hamburgu, nalaze se na sledećem linku: https://www.hamburg.de/bkm/stipendien/13997592/westwerk-residency/

Prijave se dostavljaju direktno organizatoru.

Rok za prijavu je 15. avgust 2020. godine.