Поменутом уредбом омогућено је да сви грађани који су уплатили туристички аранжман до 15. марта ове године, имају могућност да са агенцијама договоре заменско путовање које могу да искористе најкасније до 31. децембра 2021. године.

Уколико заменско путовање не буде реализовано до поменутог датума, грађани имају право на повраћај уплаћених средстава до 15. јануара 2022. године.

Ново путовање се у договору агенције и путника може реализовати на истој или другој дестинацији и то у износу не мањем од оног који је путник уплатио агенцији за путовање које није искористио.

Закључивање новог уговора о путовању између агенције и путника ће бити обезбеђено полисама осигурања.