Izvor: RTS, Foto: Pixabay

Влада Републике Србије је на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, донела Закључак којим је препоручено да запослени, који у току ванредног стања свој посао обављају свакодневно, али од куће, односно на даљину, искористе преостали део годишњег одмора за 2019. годину у складу са законом, односно до 30. јуна 2020. године.

Препоручено је и да послодавци, који у условима ванредног стања нису у могућности да организују процес рада, те су у складу са законом своје запослене упутили на одсуство са рада, предност дају коришћењу годишњих одмора, саопштило је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Тим закључком послодавци могу да дозволе коришћење преосталог дела годишњег одмора за 2019. годину, закључно са 31. децембром 2020. године за запослене који у току ванредног стања редовно обављају посао на свом радном месту.

„Желимо да на све начине омогућимо нашим грађанима да сачувају своје послове и у току ванредног стања, али истовремено мислимо и на послодавце којима такође у овој ситуацији није лако. Зато ћемо кроз разне начине и свим новим мерама које доносимо трудити да једнако помогнемо свим грађанима Србије, на првом месту њихом здрављу, безбедности али и могућности да остваре сва права која им припадају“, рекао је министар Зоран Ђорђевић.