У другом кварталу 2021. године укупан број запослених је износио 2.270.394 људи што је, како наводи Републички завод за статистку, 73.329 лица више у односу на исти период 2020. године.

Foto: Vikipedija

Од укупног броја, 1.813.762 запослено је у правним лицима, 395.022 представљају предузетници, лица запослена код њих и лица која самостално обављају делатност, а 61.610 лица представљају регистровани индивидуални пољопривредници.

Број регистрованих индивидуалних пољопривредника смањен за 5.384 лица, односно осам одсто у односу на други квартал 2020. године.

У односу на други квартал 2020. године, укупан број запослених је већи за 73.329 лица, односно за 3,3 одсто, при чему је број запослених у правним лицима порастао за 61.226 лица, односно за 3,5 одсто, број предузетника, запослених код њих и лица која самостално обављају делатност повећан је за 17.487 лица, односно за 4,6 одсто.

У односу на претходни квартал, укупан број запослених је већи за 22.194 лица, односно за 1 одсто. Број запослених у правним лицима порастао је за 16.390 лица, тј. за 0,9 одсто, број предузетника, запослених код њих и лица која самостално обављају делатност повећан је за 7.186 лица, тј. за 1,9 одсто док је број регистрованих индивидуалних пољопривредника смањен за 1. 382 лица, тј. за 2,2 одсто.

Izvor: novaekonomija