Štab za vanredne situacije opštine Veliko Gradište dao je preporuke vezane za COVID-19 uoči predstojeće kupališne sezone na Srebrnom jezeru.

Foto: RTV „Biser“

Epidemiološka situacija u vreme početka kupališne sezone se ne može sa sigurnošću predvideti, ali je izvesna neophodnost primene opštih preporuka, koje se odnose na:

– Poštovanje fizičke udaljenosti,

– Pojačanu ličnu higijenu i higijenu prostora,

– Dezinfekciju ruku, opreme i pribora i

– Upotrebu lične zaštitne opreme u zatvorenom prostoru i prilikom svake aktivnosti koja onemogućava održavanje fizičke udaljenosti.

U kontekstu navedenih opštih preporuka naročito je važno obezbediti:

Fizičku udaljenost koja se odnosi i na korišćenje plaža, što znači da je preporučeno rastojanje između posetilaca 1,5 metara u svim pravcima.

Sav plažni inventar mora biti dezinfikovan nakon svakog posetioca.

Pravilo fizičke udaljenosti važi i tokom boravka u vodi.

Imajući u vidu da se radi o prirodnoj vodi koja nije dezinfikovana i ne sadrži rezidualno dezinfekciono sredstvo, neophodno je striktno pridržavanje mera lične higijene od strane kupača: ne dolazak na kupalište u slučaju postojanja bilo kog simptoma respiratorne ili druge infekcije, obavezno korišćenje toaleta, obavezno tuširanje pre i nakon kupanja, često pranje i dezinfekcija ruku.

Sve sanitarne prostorije obavezno opremiti toaletnim papirom, sapunom, papirnim ubrusima i dozerima za dezinfekciju ruku. Кante za smeće u toaletima moraju biti bezkontaktne, sa poklopcima. Obezbediti što češće čišćenje sanitarnih prostorija.

Postaviti dovoljan broj kanti za smeće na javnim površinama i redovno ih prazniti.

U radu ugostiteljskih i svih drugih objekata koje koriste građani, moraju se poštovati aktuelne stručne preporuke koje se odnose na rad tih objekata.

Neophodno je pridržavanje i stručnih preporuka za dečja igrališta, vežbališta i sportove na otovorenom, odnosno, za sve aktivnosti koje se odvijaju u zaleđu kupališta.

Navedene preporuke su podložne promenama u skladu sa izmenama epidemiološke situacije.