Izvor: www.minrzs.gov.rs/ Foto: Pixabay (Ilustracija)

Zaključno sa danom 11.04.2020. godine, prijavljeno je da je u ustanovama socijalne zaštite potvrđeno prisustvo virusa COVID 19 kod 32 korisnika, i to 31 korisnik u Domovima za smeštaj odraslih i starijih, i 1 korisnik usluge pomoć u kući, kome se usluga ne pruža od 16.03.2020. godine).

Prisustvo virusa je potvrđeno i kod 13 zaposlenih (jedan radnik Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, 1 direktor Doma za smeštaj odraslih i starijih i 10 zaposlenih u Domu za smeštaj odraslih i starih, 1 zaposleni u Zavodu za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Beogradu).

Od ukupnog broja, prema zvaničnim informacijama potvrđeno je da su u Domu za smeštaj lica ometenih u razvoju Blace-Trbunje 4 korisnika i 8 zaposlenih pozitivni na testu za COVID 19.

Potvrđeno je da je u Domu za smeštaj odraslih i starih u Smederevu jedan korisnik preminuo. Po informacijama koje su dobijene od strane Doma, korisnik je imao obostranu pneumoniju.

U izolaciji se nalazi 215 korisnika (zbog prisustva simptoma infekcije, dolaska sa bolničkog lečenja, kontakta sa osobama koji imaju simptome infekcije, a za 147 korisnika se očekuju rezultati testa na prisustvo virusa COVID 19).

U izolaciji se nalaze i 94 zaposlena (zbog putovanja u inostranstvo, kontakta sa osobama kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa, kontakta sa osobama koje su došle iz inostranstva), dok 40 zaposlenih očekuje rezultate testa na prisustvo virusa COVID 19.

Prijavljeno je i da se 4 hraniteljske porodice i 2 hranitelja nalaze u kućnoj izolaciji.

Ukupan broj Ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač Republika Srbija i AP Vojvodina iznosi 74, sa kapacitetom od 14.512 korisnika. Od toga je 57 Ustanova za odrasle i starije  (9 Domskih odeljenja pri Centrima za socijalni rad, 23 Gerontoloških centara, 8 Domova za smeštaj odraslih i starih, 3 Ustanove za smeštaj osoba sa invaliditetom i 14 Ustanova za smeštaj osoba sa mentalnim i intelektualnim teškoćama) i 17 Domova za decu i mlade (10 Domova za decu i mlade bez roditeljskog staranja, 3 Zavoda za vaspitanje dece i omladine i 4 Ustanove za decu i mlade sa smetnjama u razvoju).

Ukupan broj privatnih pružalaca usluge socijalne zaštite domski smeštaj odraslih i starijih na teritoriji Republike Srbije iznosi 229, sa kapacitetom od 8.617 korisnika.