Извор: www.minrzs.gov.rs/ Фото: Pixabay (Ilustracija)

Закључно са даном 11.04.2020. године, пријављено је да је у установама социјалне заштите потврђено присуство вируса COVID 19 код 32 корисника, и то 31 корисник у Домовима за смештај одраслих и старијих, и 1 корисник услуге помоћ у кући, коме се услуга не пружа од 16.03.2020. године).

Присуство вируса је потврђено и код 13 запослених (један радник Градског центра за социјални рад у Београду, 1 директор Дома за смештај одраслих и старијих и 10 запослених у Дому за смештај одраслих и старих, 1 запослени у Заводу за заштиту одојчади, деце и омладине у Београду).

Од укупног броја, према званичним информацијама потврђено је да су у Дому за смештај лица ометених у развоју Блаце-Трбуње 4 корисника и 8 запослених позитивни на тесту за COVID 19.

Потврђено је да је у Дому за смештај одраслих и старих у Смедереву један корисник преминуо. По информацијама које су добијене од стране Дома, корисник је имао обострану пнеумонију.

У изолацији се налази 215 корисника (због присуства симптома инфекције, доласка са болничког лечења, контакта са особама који имају симптоме инфекције, а за 147 корисника се очекују резултати теста на присуство вируса COVID 19).

У изолацији се налазе и 94 запослена (због путовања у иностранство, контакта са особама код којих је потврђено присуство вируса, контакта са особама које су дошле из иностранства), док 40 запослених очекује резултате теста на присуство вируса COVID 19.

Пријављено је и да се 4 хранитељске породице и 2 хранитеља налазе у кућној изолацији.

Укупан број Установа социјалне заштите чији је оснивач Република Србија и АП Војводина износи 74, са капацитетом од 14.512 корисника. Од тога је 57 Установа за одрасле и старије  (9 Домских одељења при Центрима за социјални рад, 23 Геронтолошких центара, 8 Домова за смештај одраслих и старих, 3 Установе за смештај особа са инвалидитетом и 14 Установа за смештај особа са менталним и интелектуалним тешкоћама) и 17 Домова за децу и младе (10 Домова за децу и младе без родитељског старања, 3 Завода за васпитање деце и омладине и 4 Установе за децу и младе са сметњама у развоју).

Укупан број приватних пружалаца услуге социјалне заштите домски смештај одраслих и старијих на територији Републике Србије износи 229, са капацитетом од 8.617 корисника.