U okviru projekta „Najbolje iz BP“ koji realizuje Regionalna razvojna agencija (RRA) „Braničevo-Podunavlje“, a finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO, šest preduzeća i preduzetnika u sektoru prerade mleka i proizvodnje sireva dobila su podršku od skoro 800.000 dinara za nabavku nove opreme.

Ova mala i srednja preduzeća iz Braničeva i Podunavlja, odabrana putem javnog poziva koji je sprovela RRA „Braničevo-Podunavlje“, dobili su opremu neophodnu za usaglašavanje sa HACCP standardom i propisima u oblasti bezbednosti hrane, odnosno osavremenjavanje proizvodnih procesa. Vrednost podrške date pojedinačnim preduzećima se kreće u rasponu od 120.000 do 165.000 dinara po korisniku.

Tako su za Mlekaru Markovac SZTR i Friendly food 2016 doo iz Velike Plane, kao i za i JTL Zlatiborac doo iz Smedereva, nabavljene savremene digitalne vage, za Siranu Jovanović iz Smedereva vazdušne zavese i set laboratorijske opreme, za Mil fej doo iz Velikog Gradišta profesionalna mašina za pranje, dok je Mlekara Braća Radenković doo iz Petrovca na Mlavi dobila set filtera i laboratorijske opreme za kontrolu kvaliteta mleka i bojler sa pripadajućom opremom za solarni sistem grejanja. Navedena oprema će direktno unaprediti proces proizvodnje, kvaliteta i plasmana proizvoda, odnosno doprineće podizanju nivoa konkuretnosti preduzeća na tržištu.

O značaju realizovane podrške Zvonko Jovanović iz Sirane Jovanović je rekao: „Ova oprema nam je značajna kako bi ispunili sve zahteve HACCP i HALAL standarda i na taj način se pripremili za izvoz našeg Carskog sira na inostrana tržišta“, dok je Nenad Radenković iz Mlekare Braća Radenković naglasio daće „nabavljena oprema značajno smanjiti troškove proizvodnje, a posebno će doprineti visokom standardu proizvodnog procesa, kad su u pitanju bezbednost i kvalitet proizvoda“.

Kroz prethodne aktivnosti realizovane u okviru projekta, korisnici su imali priliku da unaprede svoje kapacitete i pristup tržištu kroz učešće u obukama, mentoring posete različitih stručnjaka, studijsku posetu Sloveniji i poslovno povezivanje sa potencijalnim partnerima unutar regiona, dok će do kraja oktobra ove godine, odnosno završetka projekta, fokus aktivnosti biti na unapređenju njihovog digitalnog predstavljanja i marketinga.

Projekat „Najbolje iz BP – Podrška preduzećima za proizvodnju mlečnih proizvoda u regionu Braničevo-Podunavlje“ sprovodi Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje“, a finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO. Cilj projekta je da preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima u sektoru prerade mleka koji su registrovani i posluju na teritoriji regiona Braničevo-Podunavlje, pruži različite vrste usluga podrške na osnovu kojih će biti u mogućnosti da unaprede svoje poslovanje i kvalitet proizvoda, odnosno da se bolje pozicioniraju na domaćim i stranim tržištima.

 

 

Autor: RTV „Biser“, Izvor i foto: RRA