Odluka o upravljanju javnim parkiralištima na teritoriji opštine Kučevo stupila je na snagu 01. oktobra 2021. godine, ali naplata neće početi (najverovatnije) pre početka novembra meseca 2021. godine.

Foto RTV Biser

Razlog je što mobilni operateri (Telenor, MTS i A1) još nisu preduzeli sve neophodne korake da bi se plaćanja mogla vršiti i elektronskim putem. Očekuje se da će to biti učinjeno do kraja oktobra, kada će se i početi sa primenom Odluke.

Zaključak o Cenovniku o utvrđivanju cena komunalnih usluga za naplatu parking servisa u Kučevu i Odluku o upravljanju javnim parkiralištima na teritoriji opštine Kučevo možete pogledati u: „Službeni glasnik Opštine Kučevo“, br. 22/2021 (od 17.09.2021. godine) na sajtu Opštine Kučevo (http://www.kucevo.rs/).