U školskoj 2021/2022 godini, stipendiraće se trinaest studenata sa teritorije opštine Veliko Gradište, od kojih su četiri redovna studenta iz osetljivih društvenih grupa .

Foto: RTV Biser

Rok za prijavljivanje na Konkurs je 22. oktobar 2021. godine.

Prijava i ostala konkursna dokumentacija za dodelu stipendija podnosi se Opštinskoj upravi opštine Veliko Gradište – Odeljenju za opštu upravu, neposredno predajom na pisarcu- kancelarija broj 1, ili putem pošte na adresu: Opštinska uprava opštine Veliko Gradište, Žitni trg br.1, 12220 Veliko Gradište, sa naznakom „Prijava na konkurs za dodelu stipendije“.

Neblagovremeno podnete prijave i prijave sa nepotpunom konkursnom dokumentacijom neće se razmatrati.

Odluka o dodeli stipendija objaviće se na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Veliko Gradište i internet stranici opštine www.velikogradiste.rs