Investitor Gajevi apartmani doo Salakovac ima u planu izgradnju višeporodičnog stambenog objekta u Požarevcu. Urbanistički projekat, koji je na javnom uvidu još danas, uradio je Arhi Studio NM iz Požarevca. Projektant idejnog rešenja je De Niro M.G. Požarevac.

Foto: eKapija

Lokacija se nalazi na uglu ulica Nemanjine i Nušićeve, a sa severne strane je omeđena krakom Dunavske ulice. Površina je 2032,15 m2.

Planira se izgradnja objekta spratnosti Po+P+4+Ps (podrum, prizemlje, četiri sprata i povučeni sprat), sa ukupno 85 stambenih jedinica.

Objekat je stambeni, namenjen za višeporodično stanovanje, sa pomoćnim prostorom u podrumskoj etaži i stambenim prostorom i zajedničkim prostorijama na svim nadzemnim etažama.

U okviru etaže prizemlja formirano je 13 stanova, u okviru tipskih etaža (prvi, drugi, treći i četvrti sprat) formirano je po 15 stanova i u okviru poslednje etaže (etaža povučenog sprata) formirano je 12 stanova, što čini ukupno 85 stambenih jedinica različite strukture.

Stambeni ulaz u objekat formiran je sa južne prednje strane objekta, iz ulice Nemanjine. Glavni kolski i pešački pristup parceli planiran je iz ulice Nemanjine. Kolski pristup podrumskoj etaži, preko nenatkrivene rampe, planiran je iz ulice Nušićeve.

U zgradi su planirana dva lifta.

Podrum se sastoji iz garažnog prostora korisne površine 1090,22 m2, u okviru koje su smeštena 67 garažna mesta, od kojih je jedno dimenzionisano tako da osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama, a na 22 parking mesta su planirane platforme, tako da se smešta 44 vozila.

Osim garažnog prostora, u podrumskoj etaži se nalazi i i hodnički prostor sa stepeništem i liftom, 13 ostava i zajednički prostor.

Autor: eKapija