Fiskalna Kasa

Ostalo je još malo vremena do 30. aprila, kada ističe krajnji rok za sve poreske obveznike obuhvaćene zakonom da pređu na novi sistem fiskalizacije. Zakon predviđa nekoliko opcija, a obveznicima se savetuje da obrate pažnju na nekoliko stvari, kako bi bili spremni do najavljenog roka.

Foto: Pexels/Obsahovka

Prijava za novi model fiskalizacije

Prvi korak za prelazak na nov sistem fiskalizacije svakako je prijava podataka o poslovnim delatnostima putem portala Poreske uprave ePorezi. Nakon toga autorizovane osobe traže izradu bezbednosnih elemenata za određeni PIB i određeni poslovni prostor koji su prijavili. Prijava se automatski odobrava, ali u određenim slučajevima neophodno je da ga pregleda i odobri službenik za uvođenje obveznika u fiskalizaciju. Važno je da obveznik naruči bezbednosni element kada već zna koji će fiskalni uređaj koristiti.

Bezbednosni element

Bezbednosni element (BE) jeste smart kartica koju vam isporučuje Poreska uprava na vaš zahtev, a na osnovu prijavljenih objekata i broja fiskalnih kasa unutar objekata. Bezbednosni element sadrži sve podatke o vašoj firmi, adresi gde je fiskalna kasa i vašem elektronskom potpisu. Ovaj element je obavezan za sve korisnike, osim one koji prodaju vrše kroz online prodavnicu, pa ne moraju imati LPFR i bezbednosni element. Oni za fiskalizaciju koriste virtuelni procesor fiskalnih računa VPFR umesto lokalnog procesora fiskalnih računa LPFR.

Odabir odgovarajućeg uređaja

Zavisi od privredne delatnosti i obima poslovanja, jer se preporučuju različiti uređaji za mala, srednja preduzeća i velike sisteme. Primera radi, frizerskim salonima, dostavnim servisima i trgovinskim radnjama potrebno je jedno rešenje, a restoranima, hotelima i maloprodajnom sektoru drugo. Apotekama i trgovinama je, osim izdavanja računa, potrebna i obrada plaćanja platnim karticama. Uslužnim delatnostima u koje spadaju pekare, mesare, piljarnice i kiosci potreban je uređaj koji može da prati prodaju i unos artikala preko sertifikovane aplikacije. Veliki sistemi će se u najvećem broju slučajeva opredeliti za rešenja koja omogućavaju kompleksnija prilagođavanja hardvera i softvera novom sistemu.

Mogućnost upotrebe računara, tableta ili mobilnog telefona umesto kase

Ova opcija je moguća, ali je u tom slučaju neophodno je da se, pored bezbednosnog elementa, instalira odgovarajući softver i lokalni procesor fiskalnih računa. Da bi se izdavali računi, dodatno su potrebni običan ili termalni štampač.

Instalacija i servisiranje kase

Nove fiskalne kase potpadaju u kategoriju smart uređaja, pa više neće biti potrebe da se menja fiskalni modul i sprovodi godišnji servis. Ponuđači sveobuhvatnih rešenja, kakav je A1 Srbija, osim kvalitetnih uređaja obezbeđuju i podršku korisnicima tokom celog procesa tranzicije od odabira adekvatnog uređaja do implementacije i svakodnevne upotrebe rešenja. Instalacija, obuka, tehnička podrška i zamena nove e-fiskalne kase su besplatne i obavljaju se na lokaciji korisnika u svim gradovima u Srbiji. Posebna pogodnost za sve koji se odluče za eFiskal je i 100% popusta na mesečnu pretplatu do isteka tranzicionog roka, 30. aprila.