Danas, 28. julla 2022.  godine u periodu od 10 do 15 časova biti izvedeno suzbijanje larvi komaraca na teritoriji grada Požarevca.

brown winged insect photograph

Foto: Pixabay/Wolfgang Hasselmann

Tretman će se izvesti na vodenim recipijentima (kanali i bare) na teritoriji grada.

Kao larvicid koristiće se preparat na bazi diflubenzurona i Bacillus thuringiensis, u dozi koja nije opasna za ljude, pčele i ostali životinjski i biljni svet.