Prema podacima Javnog preduzeća „Srbijavode“ u Srbiji nema opasnosti od izlivanja reka usled jake kiše poslednjih dana.

Foto: RTV Biser

Vodostaj Dunava i Tise je u manjem porastu sa tendencijom manjeg porasta naredna tri dana. Vodostaj Save je u porastu sa tendencijom umerenog i većeg porasta naredna tri dana.
Vodostaj Velike Morave je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg porasta naredna dva dana.
Vodostaji na Dunavu su u domenu srednje niskih i srednjih, na Savi i Tisi u domenu srednjih, a na Velikoj Moravi u domenu niskih vrednosti za ovo doba godine.