Izvor/Foto: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka poziva sve pojedince, posebno decu, mlađe i starije, kao i organizacije i ustanove, da znanjem i kreativnošću doprinesu stvaranju savremenih digitalnih sadržaja „Vremenske linije kulture Republike Srbije i Srba van matice“ i tako učestvuju u zajedničkom poduhvatu od značaja za kulturu i ugled naše zemlje.

Najbolji predlozi biće prepoznati, prevedeni na strane jezike i nagrađeni. Zainteresovani za Vremensku liniju treba da osmisle i pošalju sadržaje koji predstavljaju i ilustruju ličnosti, događaje i objekte od značaja za kulturu Srbije i srpskog naroda, bez obzira na to da li su odrednice o njima već predstavljene na Vremenskoj liniji.

Sadržaji mogu biti iz oblasti stvaralaštva ili kulturnog nasleđa, od književnosti i slikarstva do muzike, filma i stripa i od naših manastira i starih zanata do festivala i kulturnih manifestacija.

Prilozi treba da se šalju u formi kraćih ili dužih tekstova, slika, fotografija, ilustracija, muzike, filmova i drugih audiovizuelnih materijala, koji su samostalno kreirani ili su već javno dostupni na internetu, ali još uvek nisu povezani sa sadržajima Vremenske linije.

Predlozi ili pitanja mogu da se šalju elektronskom poštom na dusan@zaprokul.org.rs do osmog maja 2020. godine.