Auttor: RTV „Biser“/Foto: Pixabay

Učenici osmog razreda imaće probnu malu maturu od 22. do 24. aprila, saznaje RTV „Biser“. Mala matura buće održana onlajn, a učenici će rešavati test iz srpskog/maternjeg jezika 22. aprila, 23. aprila iz matematike, a 24. kombinovani test.

Učenicima će svaki test biti dostupan 12 sati (od 8 do 20), kako bi mogli da mu pristupe u vreme kad tehnički ili drugi organizacioni ili porodični uslovi dozvoljavaju. Preko platforme mojaucionica.gov.rs i naloga koji im bude prosledio odeljenjski starešina, svaki učenik pristupa rešavanju testova.

Učenicima će svaki test biti dostupan 12 sati (od 8.00 do 20.00), kako bi mogli da mu pristupe u vreme kad tehnički ili drugi organizacioni ili porodični uslovi dozvoljavaju.

Svaki učenik će moći samo jednom da pristupi rešavanju testa, koje će biti vremenski ograničeno! To znači da kada učenik pristupi testu, mora i da ga završi u roku predviđenom za rad. Na početku testa, učenici će dobiti obaveštenje o dužini trajanja testiranja.

Povratnu informaciju o rezultatima testa učenik će moći da vidi nakon dvanaestočasovnog isteka vremena za rešavanje testa, kada će rešenja biti dostupna, a učenik će moći da im pristupi i analizira ih.

Svaki učenik će dobiti nalog (korisničko ime i lozinku) za pristup platformi mojaucionica.gov.rs.