Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije dostavilo je u sredu na uvid javnosti obrazac potvrde za korišćenje gradskog prevoza koju izdaje to ministarstvo.

Foto: Pixabay

Ministarstvo je objavilo pomenuti formular u cilju bolje informisanosti javnosti u vezi sa izgledom potvrde koju poslodavci treba da izdaju zaposlenima ili radno angažovanim licima, u svrhu korišćenja javnog gradskog prevoza nakon ukidanja vanrednog stanja.

Potvrda treba da sadrži: naziv i sedište poslodavca i datum donošenja potvrde, pravni osnov, ime i prezime zaposlenog ili radno angažovanog.

Potvrda se izdaje u svrhu korišćenja gradskog i prigradskog prevoza u cilju dolaska i odlaska sa rada, korišćenja usluga vrtića, predškolskih ustanova i produženog boravka u vaspitno-obrazovnim ustanovama, kao i potpis ovlašćenog lica.

Kako se navodi, potvrda se može koristiti počev od 11. maja do okončanja vanrednih mera usled kojih je izdata.

Potvrda za korišćenje gradskog i prigradskog prevoza

Izvor: minrzs.gov.rs