Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања подсећа послодавце и запослене да обављање послова на отвореном, у наредним данима, треба прилагодити условима високих температура.

Foto: Pixabay

Штетно дејство високих температура на здравље запослених има следеће симптоме: дехидрација организма, брже замарање, умањење способности за рад, повећање грешака при обављању посла, што може да доведе до појаве замора, топлотних грчева, исцрпљености, несвестице, топлотног удара и другог.

Министарство подсећа да је Влада Републике Србије 2007. године донела Препоруку у којој се наводи да послодавци организују рад на отвореном на такав начин да се избегне обављање тешких физичких послова и излагање директном сунчевом зрачењу запослених за време високих спољних температура, изнад 36 °C, а нарочито у периоду од 11 – 16 часова, уколико то дозвољава процес рада.

Када запослени обављају послове на отвореном при високим температурама послодавци су дужни да примењују Закон о безбедности и здрављу на раду и подзаконске прописе.

Обавеза послодавца јесте да Актом о процени ризика на радном месту и у радној околини процени ризике по безбедност и здравље запослених што се односи и на рад на отвореном при високим температурама.

При спровођењу ове обавезе, послодавцу и запосленима могу помоћи Смернице за безбедан и здрав рад на отвореном при високим температурама које је припремила Управа за безбедност и здравље на раду, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Извор: minrzs