U ustanovama socijalne zaštite i domovima za smeštaj odraslih i starih prisustvo virusa Kovid 19 potvrđeno je kod 799 korisnika i 405 zaposlenih.

minrzs.gov.rs

Ukupno je izlečeno 4.848 korisnika i 1.901 zaposleni u tim ustanovama.

Korisnici u ustanovama socijalne zaštite za koje postoji procena da mogu biti potencijalni prenosioci virusa smešteni su u izolaciju, dok zaposleni u ustanovama socijalne zaštite, kod kojih postoji ovakva opasnost, ne dolaze na posao i nalaze se u kućnoj izolaciji.

Izvor: minrzs.gov.rs